PRIVATUMO POLITIKA

1. Informacija apie duomenų valdytoją/tvarkytoją.

1.1. Duomenų surinkimo, apdorojimo ar/ir informacijos perdavimo draudimo bendrovėms procese duomenų valdytojas yra UADBB Driežas LT.

1.2. Duomenų suvedimo į draudimo bendrovių sistemas, pasiūlymo gavimo ir saugojimo procese duomenų valdytojas tampa draudimo bendrovė, o duomenų tvarkytojas UADBB Driežas LT.

1.3. Rekvizitai: UADBB Driežas LT- į/k 300541464, Buveinės adresas Laisvės per. 53E (Buivydiškių g. 36) Vilnius,Tel. 860187400, direktorės Gretos Stončienės Tel.: +370 601 87400,  el.paštas: info@driezas.lt.

2. Informacija apie tai kas yra asmens duomenys.

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija). Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus mums reikia tam tikrų asmens duomenų Pagrindiniai asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome yra vardas, pavardė, asmens kodas, registracijos ir/ar gyvenamasis adresas, el pašto adresas, telefono numeris, automobilio valstybinis numeris, sveikatos būklė, asmens tapatybės dokumento numeris ir pan. informacija.

3. Duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslas.

3.1. Pagrindinis tikslas, kodėl mes renkame asmens duomenis yra siekis sudaryti draudimo sutartį.

3.2. Renkami duomenys siekiant gauti draudimo pasiūlymus.

3.3. Sudarius draudimo sutartis asmens duomenys ir sutartis saugomi mūsų sistemoje.

3.4. Pateikiame priminimus apie sutarties pabaigą, apie neatliktus mokėjimus.

3.5. Žalos atveju padedami administruoti žalą taip pat naudojame jūsų asmens duomenis.

3.6. Dažniausiai duomenys yra gaunami iš pačių duomenų subjektų, tačiau kartais duomenys gaunami iš valstybės registrų, pvz., VĮ Registrų centras, VĮ „Regitra“, ir kitų institucijų. Sudarant draudimo sutartį ar kreipiantis dėl draudimo sutarties sudarymo Klientas apie tai visada
informuojamas.

4. Kam perduodami asmens duomenys

4.1. UADBB Driežas LT, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, tvarkydama asmens duomenis yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo.

4.2. Jūsų asmens duomenys pagal poreikį ir jūsų prašymą yra perduodami šios draudimo bendrovėms: AB „Lietuvos draudimas“, Seesam Insurance AS Lietuvos filialas, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas, „BTA" akcinės draudimo bendrovės filialas Lietuvoje, AAS "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas, BALCIA INSURANCE SE Lithuanian branch, Baltic Underwriting Agency, AB, „INVL Asset Management“, Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas ir ERGO Life Insurance SE. Perdavimo tikslas yra gauti draudimo pasiūlymą ir sudaryti sutartį. Kitiems tikslams jūsų asmens duomenys negali būti naudojami. Norint duomenis naudoti rinkodaros tikslais būtinas jūsų sutikimas. UADBB Driežas LT konkrečiai perduoda asmens duomenis, tik pasiūlymo gavimui, draudimo sutarties sudarymo ar žalos administravimo klausimais.

5. Duomenų saugojimo laikotarpis

5.1. UADBB Driežas LT asmens duomenis saugo duomenų saugojimo sistemoje Mintak ir darbuotojų kompiuteriuose.

5.2. Asmens duomenis saugome tiek laiko kiek tai numato galiojantys teisės aktai, dėl duomenų laikymo tvarkos.

5.3. Asmens duomenis esančius elektroninėje laikmenoje, susirašinėjimuose saugome 2metus.

5.4. Asmens duomenis taip pat saugome archyvuose įstatymu nustatytą laikotarpį.

5.5. Nereikalingi asmens duomenys iškart naikinami.

6. Klientų teisės

6.1.Jei manoma, jog asmens duomenys tvarkomi neteisingai ar tam prieštaraujama, subjektai turi teisę kreiptis į mus dėl:

6.1.1. Susipažinimo su duomenimis;

6.1.2.Duomenų ištaisymo;

6.1.3.Duomenų sunaikinimo;

6.1.4.Teisės būti pamirštam;

6.1.5.Teisės perkelti Jūsų duomenis kitur.

7. Klientų galimybė nesutikti:

7.1. Kad būtų tvarkomi asmens duomenys ir tai mums pranešta raštu. Tokiu atveju mūsų bendrovė negalės pateikti draudimo pasiūlymo;

7.2. Kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais ir tam nebūtina nurodyti nesutikimo priežasties. Kilus klausimams ar neaiškumams dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo jūs visada galite kreiptis į UADBB Driežas LT direktorę Gretą Stončienę , tel.: +370 601 87400 arba el.paštu: greta.stonciene@driezas.lt. Jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus, visada turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Pagarbiai,
UADBB Driežas LT
Greta Stončienė