DAUGIAU DOVANŲ SU KASKO DRAUDIMU

Sudarantiems naują ar pratęsiantiems esančią KASKO draudimo sutartį dovanojame tris nulines išskaitas:

  • Gamtinių jėgų padarytai žalai.
  • Susidūrimui su gyvūnu.
  • Stiklų žalai.